Darmowa dostawa od 615,00 PLN

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin HURTOWNI INTERNETOWEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ WWW.SENTIELL.PL

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. Niniejszy Regulamin reguluje współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, nie dotyczy Konsumentów, dla których korzystanie z serwisu jest wyłączone.

WYJAŚNIENIE TERMINÓW

 • Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Klient - posiada znaczenie równoznaczne przedsiębiorcy, korzystającego z usług Hurtowni Sentiell.
 • Konsument - to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Partner biznesowy- to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, współpracująca z Hurtownią internetową Sentiell, na zasadach usługi Dropshipping.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.sentiell.pl

 • Marka Sentiell jest własnością Firmy Handlowo Usługowej Eko Łukasz Rzepka ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno, NIP PL6972087948, REGON 300826914. Powstała na potrzeby handlu hurtowego on-line i posiada przypisane domeny sentielljewelry.pl sentiell.pl. Warunki handlowe oraz sprzedaż na terenie Polski odbywają się za pośrednictwem domeny głównej Sentiell.pl, natomiast po za granicami Polski za pośrednictwem Sentiell.com.
 • Domena internetowa www.sentiell.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień hurtowych na artykuły jubilerskie stanowi własność Firmy handlowo usługowej Eko Łukasz Rzepka z siedzibą w Lesznie przy ul. Pancernych 7 64-100 Leszno wpisanej do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 23483/2010.
 • Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać Przedsiębiorca, zwany dalej klientem będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą, oraz który założy własne konto w serwisie, podając wszystkie niezbędne dla rejestracji dane, co jest równoznaczne z wyrażeniem chęci korzystania z Hurtowni Sentiell, na zasadach współpracy między firmami. (art. 43)
 • Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez rejestracje swojej firmy za pomocą serwisu Sentiell.pl oraz złożenie zamówienia.
 • Baza klientów firmy F.H.U. Eko Łukasz Rzepka została zgłoszona do rejestru baz danych osobowych Generalnego Inspektoratu Danych Osobowych, gdyż spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 • Towary, będące wyrobami jubilerskimi, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu oraz zapoznając się z opisem produktu:
  • Każdy z towarów jest niepowtarzalny, gdyż występują minimalne różnice pomiędzy egzemplarzami, co dotyczy również poszczególnych elementu towarów (kamieni szlachetnych, kamieni jubilerskich).
  • Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów. Fotografie prezentujące produkt mają jedynie charakter poglądowy, nie należy sugerować się wielkością produktu na zdjęciu. Do tego celu służy opis produktu i jego parametry techniczne.
  • Różnice pomiędzy fotografią produktu, a ich wyglądem rzeczywistym, wynikające z ustawień monitora (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Zdjęcia publikowane w serwisie Sentiell.pl są własnością F.H.U Eko Łukasz Rzepka kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone. Klienci hurtowni internetowej Sentiell otrzymają możliwość pobrania oferty fotograficznej przy złożonym zamówieniu w ramach wsparcia fotograficznego, opisanego w §5. Złamanie tego zakazu stanowi podstawę do wyciągnięcia konsekwencji wynikających ze złamania praw autorskich do zdjęć, których właścicielem jest Sentiell.
 • Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Informacjach o produkcie - parametry.
 • Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich netto i nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny brutto widoczne są na kartach towarów.
 • Sentiell nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
 • Wyroby jubilerskie, zgodnie z przepisami, cechowane są przez Państwowy Urząd Probierczy. Wyroby srebrne, w których ilość srebra w wyrobie nie przekracza 5 gram są zwolnione z cechowania przez Urząd Probierczy. Polskie Cechy Probiercze.
 • Wszystkie produkty sprzedawane w Hurtowni Sentiell są nowe, a przed wysyłką dokładnie sprawdzane pod kątem wykrycia ewentualnych wad fizycznych. Każdy towar zakupiony w Hurtowni Sentiell posiada 12 miesięcy gwarancji na wady ukryte produktu. Termin Gwarancyjny liczony jest od dnia otrzymania produktu.
 • Każdego roku w okresie od 31 grudnia przez około 15dni hurtownia internetowa Sentiell zawiesza realizację zamówień, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych. Dlatego też, w tym okresie wysyłka paczek będzie niemożliwa. Za każdym razem, na kilka dni przed okresem inwentaryzacji klienci Sentiell zostają o tym fakcie powiadomieni, za pomocą treści newslettera oraz Toplayera umieszczonego na stronie głównej www.sentiell.pl. Dlatego też, uprasza się klientów o nie wnoszenie roszczeń z tego tytułu. Zwłaszcza klienci Dropshippingu zobowiązani są do przestrzegania tego ustalenia, gdyż ustępstwa od tego ustalenia nie są możliwe.
 • § 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie klienci hurtowni internetowej Sentiell.
 • W celu uzyskania statusu klienta hurtowni internetowej Sentiell należy:
  • Zarejestrować się w hurtowni internetowej.
  • Dokonać aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres e-mail klienta.
  • Oczekiwać na weryfikację i otrzymanie pełnego dostępu do konta.
  • Zalogować się w hurtowni internetowej przy użyciu Login i Hasła.
  • W sytuacjach szczególnych obsługa Sentiell, może wystąpić z prośbą o przesłanie dokumentów potwierdzających aktywną działalność firmy.
 • Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Sentiell, składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego. (art 66)
 • Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Klient jest związany ofertą kupna przez 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia na www.sentiell.pl, przy czym czas potwierdzenia przez Sentiell otrzymanej oferty kupna liczony jest od momentu przesłania potwierdzenie od Sentiell przy czym:
  • otrzymanie wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia otrzymane w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 (czasu lokalnego), jest równoznaczne z przyjęciem oferty klienta w tym samym dniu,
  • gdy wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia otrzymana zostanie w innym czasie niż wskazany powyżej, ofertę klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W przypadku zamówień opłacanych za pobraniem Sentiell zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone w czasie 7 dni od ich złożenia zostaną automatycznie anulowane.
 • Każdy Towar stanowi odrębne zamówienie.
 • Sentiell zastrzega sobie ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 • Hurtownia internetowa jest jednym z narzędzi komunikacji Sentiell z klientami, w związku z tym nie wszystkie towary prezentowane na stronach hurtowni internetowej Sentiell mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja towaru na stronach hurtowni internetowej nie oznacza po stronie Sentiell zobowiązania do sprzedaży towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sentiell, m.in. pod kątem dostępności towarów. Niektóre towary mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w hurtowni internetowej lub mogą być czasowo niedostępne.
 • Zamówienie inicjujące współpracę z hurtownią nie może mieć wartości produktów niższej niż 500,00zł Netto. Złożenie jednego zamówienia o wartości towarów powyżej 500,00 zł netto uprawnia klienta do złożenia kolejnych 2 zamówień, w których wartość towarów będzie niższa niż 500,00zł netto, jednak nie może być ona niższa niż 100,00zł netto (dotyczy pojedynczego zamówienia). Zamówienia te można złożyć w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia na kwotę pow. 500,00zł netto wartośći produktów. Następne cykl ten się powtarza.
  • Jedno zamówienie o wartości towarów 500,00zł netto = możliwość złożenia kolejnych dwóch zamówień o wartości produktów min.100,00 zł netto w każdym zamówieniu w przeciągu 30 dni.
 • Notatki do kuriera są czysto informacyjne, a wpisanie ich nie gwarantuje spełnienia zawartych w nich informacji.
 • § 2. ZMIANY I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 • Sentiell zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sentiell.
 • Ceny podane na naszej stronie mogą zostać zmienione zależnie od kursów metali i walut na rynku, o czym klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Sentiell na nr +48 728 685 455 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • Sentiell zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy ceny zamawianego towaru zostały określone na złym poziomie w wyniku błędu ludzkiego lub systemu sprzedaży.
 • Sentiell zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.
 • § 3. TERMINY REALIZACJI, ODBIÓR PRZESYŁKI I FAKTURA

  Terminy realizacji zamówień i odbiór przesyłki:

 • Złożone zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej 24 h po zaksięgowaniu wpłaty z konta firmowego Sentiell do systemu sprzedaży. Gotowa przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej, wcześniej wybranej przez klienta z pośród dostępnych w serwisie. Gwarancją wysyłki tego samego dnia jest zaksięgowanie wpłaty z konta bankowego Sentiell do systemu sprzedaży do godziny 12:00 dnia bieżącego. Zamówienia, których wpłaty zostaną przyjęte do systemu sprzedaży po tej godzinie mogą zostać wysłane w dniu kolejnym.
 • Koszty związane z dostawą są określane na podstawie wagi przesyłki i obowiązującego cennika firmy kurierskiej.
 • Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z jej regulaminem. Dokonując zamówienia, klient akceptuje regulamin firmy kurierskiej. Zmiana firmy kurierskiej następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym klient składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji.
 • Firma kurierska doręcza przesyłki w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla klienta, punktu odbioru paczek.
 • W przypadku dokonania zamówienia o wartości produktów przekraczającej 500,00 zł netto Sentiell ponosi koszty transportu jednorazowego do jednego miejsca wskazanego przez klienta na terenie RP. Przesyłki na koszt Sentiell są realizowane wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej Fedex. (Odstępstwem od kwoty 500,00zł netto są okresowe akcje promocyjne, które gwarantują wysyłkę gratis przy mniejszej kwocie zakupionego towaru).
 • Wszystkie towary wysyłane przez Sentiell za pośrednictwem firmy kurierskiej są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeżeli klient wybiera usługi Poczty Polskiej, które nie zawierają informacji o ubezpieczeniu, świadomie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niedostarczenie lub zaginięcie przesyłki i nie ma prawa żądać w związku z tym odszkodowania ani zwrotu równowartości zamówienia.
 • Ubezpieczone przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa klient.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie hurtowni internetowej Sentiell, obsługa niezwłocznie zawiadomi o nich klienta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku klient może wycofać zamówienie.
 • Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Dokładniejsze informacje odnośnie czasu wysyłki będą podawane w trakcie procesu składania zamówienia. System oblicza czas dostawy biorąc pod uwagę dni robocze oraz czas na realizację płatności. Czas dostawy podany w regulaminie i w trakcie składania zamówienia jest jedynie szacunkowy i nie może stanowić podstawy do złożenia reklamacji. Dokładny czas dostawy określa numer śledzący przesyłki podany w wiadomości e-mail potwierdzającej wysyłkę zamówienia.
 • Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta, a firma kurierska zgłosi do Sentiell zaginięcie paczki, to firma Sentiell niezwłocznie, nie czekając na odnalezienie przesyłki, wyśle paczkę z nowymi produktami, aby skrócić czas oczekiwania klienta na dostarczenie towarów. Jeżeli stany magazynowe nie pozwolą na odtworzenie pełnego zamówienia, to kwota o wartości produktów, które nie zostaną przesłane, trafi na saldo konta klienta do ponownego wykorzystania.
 • W momencie odebrania przesyłki klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
  • sprawdzić ogólny stan przesyłki oraz upewnić się czy opakowanie nie jest naruszone,
  • jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

   Klient w przypadku stwierdzenia, że:

  • opakowanie jest naruszone lub
  • zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
  • towar jest uszkodzony
  • zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się z Sentiell za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony klientowi w stanie zgodnym z umową.


 • Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
 • Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.
 • Jeżeli klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów od przewoźnika o 10 dni, Sentiell uzna, że klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu kwotę równowartości zamówionych towarów, bez zwracania kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu, gdyż koszty przesyłki zwrotnej, którą powinien ponieść klient są równo warte z wybranym przez klienta sposobem dostawy.

 • Faktury:

 • Użytkownik, w przypadku skorzystania z płatnych funkcji serwisu, wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT bez podpisu jak również korekt do faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest oryginał Faktury VAT, wystawiany po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jego wystawienia.
 • Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 • § 4. FORMA PŁATNOŚCI

 • Klient uiszcza kwotę za zamówione towary poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie.
 • Proponowane formy płatności: przedpłata lub pobranie.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego IAI-Pay/Przelewy24 i są obciążone dodatkową opłatą wyliczoną podczas składania zamówienia.
 • Forma rozliczenia za zamówienie: przedpłata
 • Przyjmowanie wpłat odbywa się wyłącznie z wygenerowanej listy konta bankowego, przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty przez klienta nie skutkuje przyjęciem i zaksięgowaniem wpłaty.
 • § 5. WSPARCIE FOTOGRAFICZNE

  W celu skorzystania z usługi wsparcia fotograficznego należy spełnić warunek złożenia zamówienia. Wsparcie fotograficzne dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w zrealizowanych zamówieniach. Zdjęcia należy pobrać poprzez specjalne narzędzie umieszczone na stronie firmowej Sentiell w panelu klienta.

 • Pakiet wsparcia fotograficznego obejmuje jednorazowe skatalogowanie zdjęć do pliku .zip z możliwością pobrania w formie zbioru lub pojedynczego pliku w formacje .jpg oraz .webp. lub pobrania oferty w pliku .csv.
  • Zdjęcia udostępniane klientom hurtowym dla produktów pochodzących z oferty Sentiell w latach 2011 - 2020, to zdjęcia produktowe na białym tle w formacje .jpg o rozmiarze 568px x 568px , niezawierające znaku wodnego.
  • Zdjęcia udostępniane klientom hurtowym dla produktów pochodzących z oferty Sentiell od 2021 roku, to zdjęcia produktowe na białym tle w formacje .jpg oraz bez tła w formacie .webp, o rozmiarze 1200px x 1200px niezawierające znaku wodnego.
  • Plik .csv zawiera informacje o:
   1. ID produktu
   2. Waluta
   3. Kod
   4. Producent
   5. Jednostka miary
   6. Cena hurtowa brutto
   7. Cena hurtowa netto
   8. Stawka VAT
   1. Cena rozmiaru brutto
   2. Cena rozmiaru netto
   3. ID rozmiaru
   4. Nazwa rozmiaru
   5. Grafika produktu
   6. Ikona produktu
   7. Nazwa produktu
   8. Opis
 • Prawa autorskie nie zostają przekazane wraz ze wsparciem fotograficznym. Publikowanie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w zakresie promocji produktów zakupionych w hurtowni Sentiell. Zabrania się dalszej odsprzedaży zdjęć lub publikowania ich na innych serwisach w celach innych niż reklama produktów marki Sentiell. Posługiwanie się i publikowanie pobranej grafiki możliwe jest tylko dla klientów, którzy zakupili produkt i nie skorzystali z prawa do odstąpienia od umowy dla określonego produktu.
 • Pobieranie plików nie jest ograniczone czasowo i może nastąpić w każdej chwili po zrealizowaniu zamówienia.
 • Zdjęcia towarów na modelkach nie są przekazywane w ramach wsparcia fotograficznego. Kopiowanie i używanie ich do celów marketingowo - sprzedażowych jest surowo wzbronione i będzie stanowić podstawę do rozwiązania współpracy z hurtownią oraz wyciągnięcia konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem praw autorskich.
 • Skorzystanie z usługi jest dobrowolne, a jego czasowa niedostępność nie stanowi podstawy do zerwania umowy kupna i sprzedaży.
 • Wsparcie fotograficzne nie obejmuje produktów wyprodukowanych na zlecenie indywidualne, niewprowadzonych do oferty Sentiell.
 • W sytuacji wyjątkowej Sentiell zastrzega sobie prawo do skatalogowania pliku .zip ze zdjęciami, poza udostępnionym narzędziem i umieszczenie go na portalu hostingowym. Klient zostanie poinformowany o możliwości pobrania zdjęć poprzez wiadomość e-mail wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta klienta.
 • Wszelkie nieprawidłowości związane z usługą wsparcia fotograficznego należy kierować na adres graphic@sentiell.com .
 • § 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z hurtownią internetową Sentiell w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki, składając oświadczenie na piśmie lub korzystając z modułu zwrotu dostępnym po zalogowaniu się w panelu klienta, oraz niezwłocznie informując o tym Sentiell, przed odesłaniem towaru. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy towar musi zostać odesłany najpóźniej 10 dnia od otrzymania przesyłki od Sentiell.
 • Klientów hurtowni internetowej Sentiell uprasza się o dokładne przejrzenie biżuterii zaraz po jej otrzymaniu, a nie później niż 7 dni, licząc od daty otrzymania produktów.
 • Odstąpienie od umowy nie jest rozumiane jako wymiana niesprzedanego towaru. Dotyczy produktów, które nie spełniają oczekiwań klienta.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. sprowadzonych na zamówienie.
 • Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do regulaminu.
 • Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
  • towar musi być opatrzony metką. Nie powinien nosić jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.,
  • koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa klient,
  • klient otrzyma na saldo zwrot kosztów równowartości odesłanych do Sentiell towarów, umniejszonych o wartość wysyłki zamówienia, w przypadku, gdy wartość zwracanych towarów odjętych od wartości towarów w złożonym zamówieniu hurtowym będzie niższa niż 500,00 zł netto dla zamówień przedpłaconych lub 1000,00 zł netto dla zamówień pobraniowych, gdyż takie zamówienie nie spełnia wymogów uprawniających do darmowej wysyłki,
  • saldo klienta zostanie uzupełnione niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu produktów z przesyłki zwrotnej, nie później niż 14 dni od daty ich otrzymania.
  • kwota za zamówione towary może zostać przekazana zgodnie z formą jej zaksięgowania w hurtowni tj. przelew na konto lub płatności elektroniczne PayPal, IAI-Pay, Przelewy24, PayU itp.. tylko na wyraźną prośbę klienta.
 • Sentiell nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie klienta.
 • Jeżeli klient dokonuje zwrotu Towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie są kompletne, bądź noszą ślady użytkowania lub gdy przesyłka zwrotna nie została opłacona przez klienta, a także w przypadku gdy w inny sposób nie spełnia wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sentiell zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu towarów i odmowy zwrotu kwoty równowartości zakupionego towaru lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
 • § 7. REKLAMACJE

 • Do zgłaszania reklamacji służy Dział Reklamacji (RMA) dostępny po zalogowaniu się na konto klienta. Wystarczy wypełnić stosowny formularz.
  • Brak zgłoszenia w dziale RMA lub wysłanie reklamowanych produktów bez odpowiedniej dokumentacji może spowodować opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji.
 • Reklamacje uznawane są tylko i wyłącznie jeżeli, produkt posiada wadę ukrytą lub nie posiada cech określonych przez producenta.
 • Prawo do reklamowania towaru obowiązuje przez rok licząc od dnia otrzymania zamówienia.
 • Reklamacje mogą być rozpatrzone po odesłaniu produktu do Sentiell, którego koszty pokrywa klient.
  • Sentiell nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie klienta.
 • Reklamowane produkty mogą być odesłane zbiorczo nie później niż 3 miesiące od momentu wykrycia pierwszej wady produktu. Należy odpowiednio zabezpieczyć towary do transportu, gdyż Sentiell nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie dostawy zleconej przez klienta.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.
 • Jeżeli klient odesłał produkt, a reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, Sentiell zwraca koszt odesłanych towarów na saldo klienta.
  • Reklamacje wysłane do Sentiell po terminie gwarancyjnym lub rozpatrzone negatywnie mogą zostać obciążone dodatkową opłatą związaną z odesłaniem towaru do klienta. Produkty rozpatrzone negatywnie będą odsyłane tylko na wyraźną prośbę klienta. W innym wypadku produkt zostaje w hurtowni Sentiell, a na saldo klienta zwrócona zostanie kwota równowartości rzeczywistej wartości srebra użytego do wyprodukowania produktu.
 • Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej, jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj.: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest niekompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania), klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. Gwarancji nie podlegają również:
  • powłoki złocone, rodowane oraz anodowane;
  • utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem;
  • każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie.

  § 8. PROMOCJE I RABATY

 • Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Rabaty kumulacyjne, rabaty progowe oraz towary gratisowe, rabaty ilościowe od towarów, karty stałego klienta, promocyjne kody oraz akcje okresowe nie sumują się ze sobą.
  • Rabat Kumulacyjny - wyliczany na podstawie skumulowanej wartości kilku zamówień złożonych w czasie nie dłuższym niż 30dni. System przydziela określoną wartość rabatu po przekroczeniu wyznaczonego obrotu handlowego dla kolejnych zamówień.
  • Rabat progowy - wyliczany na podstawie złożonego jednorazowego zamówienia, bez ograniczeń czasowych. System przydziela wartość rabatu na podstawie wyznaczonych wartości z § 8 pkt. 6.
  • Towar gratisowy - Do jednego zamówienia możliwy do wyboru jest jeden towar gratisowy. Dostępność gratisu określana jest na podstawie wartości złożonego jednorazowego zamówienia, o ile w określonej chwili system pozwoli na jego wybór. Połączenie wielu zamówień z wybranym towarem gratisowym nie gwarantuje otrzymania wszystkich gratisów. Otrzymanie towaru gratisowego jest możliwe wyłącznie poprzez wybranie go z pośród dostępnych gratisów, podczas składania zamówienia.
  • Rabaty ilościowe od towarów - wyliczany na podstawie zamówionej ilości tego samego asortymentu, jego wysokość określona jest przy każdym z produktów z osobna.
  • Karta stałego klienta - karta uprawniająca do zakupu ze stałą zniżką.
  • Promocyjne kody oraz akcje okresowe - Kody wysyłane okresowo lub po spełnieniu określonych warunków akcji promocyjnych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Kody ograniczone są datą przydatności, o ile w akcji promocyjnej nie określono inaczej, kody rabatowe możliwe są do użycia tylko 1 raz. Wszystkie akcje promocyjne z kodami rabatowymi obejmują zamówienia, które przekroczą wartość minimalną w hurtowni, 500 zł netto, chyba ze określona akcja promocyjna mówi inaczej. Po przekroczeniu tej daty obsługa nie ma możliwości wprowadzenia kodów ręcznie lub obniżenia wartości zamówienia na życzenie klienta.
 • Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na stanie magazynowym, a jego fizyczny stan został potwierdzony.
 • Wpisanie kodu rabatowego w pole "uwagi do zamówienia" nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem kodu obniżającego wartość zamówienia. W takim przypadku system nie naliczy automatycznie rabatu.
 • Wielkości rabatów udzielanych przy płatności gotówkowej, przedpłacie lub za pobraniem zależna jest od ilości i wartości zakupionych towarów:
  • 2000,00 zł netto – 3%
   3000,00 zł netto – 4%
   4000,00 zł netto – 5%
   5000,00 zł netto – 6%
   6000,00 zł netto – 7%
   7000,00 zł netto – 8%
   8000,00 zł netto – 9%
   9000,00 zł netto – 10%
   10 000,00 zł netto - 11%
   12 000,00 zł netto - 12%


  • Maksymalna wysokość rabatu to 12%
  • Wysokość rabatu udzielonego na podstawie określonego progu kwoty zamówienia może różnić się od wyżej przedstawionego schematu, jeżeli w zamówieniu znajdują się produkty wcześniej przecenione lub podlegające akcjom promocyjnym. Dla takich produktów w zamówieniu zawsze liczony jest większy rabat.

  § 9. NEWSLETTER

 • Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera otrzymanego od hurtowni internetowej Sentiell, na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 • Każdy nowy klient po rejestracji w serwisie hurtowni internetowej Sentiellzostaje automatycznie przypisany do Newslettera w celu komunikacji i promocji nowych produktów marki Sentiell, na co wyraża zgodę poprzez akceptację regulaminu hurtowni internetowej Sentiell.
 • W każdym czasie klient może zrezygnować z Newslettera hurtowni internetowej Sentiell, korzystając z ustawień konta na www.sentiell.pl.
 • § 10. DANE OSOBOWE

 • Klient poprzez rejestrację i wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez F.H.U Eko Łukasz Rzepka. z siedzibą w Lesznie przy ul. Pancernych 7, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 • Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 • Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  • prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Firmy Handlowo Usługowej Eko Łukasz Rzepka,
  • dobrowolności podania danych.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim klientom w siedzibie Sentiell oraz na stronie internetowej www.sentiell.pl.
 • Sentiell zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sentiell, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 • W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego, w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 • Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sentiell.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2015r.
 • Regulamin usługi Dropshipping jest nieodłączną częścią regulaminu ogólnego. • REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING

  Usługa Dropshipping została zawieszona do odwołania.
  Na ten moment nie przyjmujemy nowych Partnerów Biznesowych.

  § 1. WARUNKI OGÓLNE USŁUGI DROPSHIPPING

 • Z usługi Dropshippingu może korzystać każdy zarejestrowany podmiot gospodarczy, który otrzymał dostęp do konta hurtowni internetowej Sentiell.pl.
 • Umowa na świadczenie usługi Dropshipping zostaje zawarta w momencie zaakceptowania ogólnego regulaminu oraz rejestracji użytkownika w systemie sprzedaży hurtowej Sentiell.pl i nie wymaga podpisywania dodatkowych dokumentów.
 • Warunkiem przystąpienia do programu jest automatyczna integracja oferty hurtowni Sentiell z sklepem internetowym Partnera biznesowego.
 • Sentiell nie pobiera żadnych opłat abonamentowych za udzielenie pliku XML lub GATEWAY z ofertą hurtowni. Sentiell nie pobiera prowizji od sprzedaży produktów do Konsumenta.
 • Sentiell jest jedynie administratorem przekazującym ofertę w pliku XML, pomiędzy IAI-shop, a Partnerem biznesowym, w związku z tym wszelkie działania związane z brakiem dostępności pliku z przekazaną ofertą wykluczają odpowiedzialność Sentiell do odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów reklamy lub utrzymania określonego kanału dystrybucji przez Partnera biznesowego.
 • Standardowa obsługa obejmuje: przyjmowanie zamówień od Partnerów biznesowych, ich realizację i przygotowanie produktu do odsprzedaży, oraz dostawę do konsumenta. Usługi niestandardowe typu: indywidualne pakowanie, dołączanie ulotek lub wizytówek itp. zostaną obciążone dodatkowymi kosztami, ustalanymi indywidualnie.
 • Automatyczna oferta jest przeznaczona tylko dla naszych Partnerów biznesowych, udzielanie jej osobą postronnym jest zabronione.
 • Profesjonalnie wykonane zdjęcia umieszczone w pliku XML lub GATEWAY są własnością Sentiell i zabrania się ich wykorzystywania do innych celów, niż promocja i sprzedaż produktów marki Sentiell. Podjęcie współpracy na warunkach Dropshipping wyklucza możliwość korzystania przez Partnera biznesowego ze wsparcia fotograficznego, otrzymanego w ramach wcześniejszej współpracy hurtowej, jako oferty produktowej sklepu.
 • Zabronione jest wyświetlanie oferty w formie niedokończonej integracji, z cenami hurtowymi.
 • Sentiell zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy na zasadach usługi Dropshipping oraz zablokowania konta Partnera biznesowego, jeżeli uzna, że współpraca nie przebiega uczciwie i według wyznaczonych przez Sentiell norm.
 • Normy wyznaczone przez Sentiell, o których mówi pkt. 10 można znaleźć na stronie "DS - Co wolno a czego nie wolno".
 • Wszelkie teksty oraz grafiki są chronione prawem autorskim Sentiell, złamanie zakazu kopiowania grafik lub tekstów, które nie zostały przekazane w formie "Pakietu startowego" określonego na w/w stronie, spowoduje definitywne zerwanie współpracy.
 • Każdego roku w okresie od 31 grudnia przez około 15 dni F.H.U. Eko zawiesza realizację zamówień na produkty marki Sentiell, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych. Dlatego też w tym okresie wysyłka paczek będzie niemożliwa. Za każdym razem, na kilka dni przed okresem inwentaryzacji klienci Sentiell zostają o tym fakcie powiadomieni za pomocą treści Newslettera oraz Toplayera umieszczonego na stronie głównej www.sentiell.pl. Dlatego też uprasza się klientów o nie wnoszenie roszczeń z tego tytułu. Zwłaszcza klienci korzystający z usługi Dropshipping zobowiązani są do przestrzegania tego ustalenia, gdyż ustępstwa od tego ustalenia nie są możliwe.
 • § 2. ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

 • Zamówienie należy złożyć za pośrednictwem własnego konta hurtowego założonego w Sentiell.pl, a adres dostawy powinien wskazywać adres podany przez konsumenta.
 • Realizacja zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez naszego Partnera biznesowego. Gwarancją wysyłki zamówienia tego samego dnia jest jego opłacenie, przy czym płatność powinna zostać zaksięgowana z konta bankowego Sentiell do systemu sprzedaży przed godziną 12:00 dnia bieżącego. Po wyznaczonej godzinie realizacja zamówienia przechodzi na kolejny dzień roboczy.
 • Przyjmowanie wpłat odbywa się wyłącznie z wygenerowanej listy konta bankowego, przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty przez Partnera biznesowego nie skutkuje przyjęciem i zaksięgowaniem wpłaty.
 • Produkty Sentiell oznakowane są metką zawierającą z jednej strony, nr id, serię i rozmiar produktu, a drugiej logo marki Sentiell. Każdy produkt jest pakowany w folię ochronną i kopertę bąbelkową. Partner biznesowy ma możliwość dokupienia pudełka jubilerskiego z logo Sentiell, które gwarantuje dodatkową ochronę biżuterii w przesyłce.
  • Sentiell nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, jeżeli Partner biznesowy nie zleci pakowania produktu w dodatkowe ochronne opakowanie jubilerskie.
 • Anulowanie zamówienia lub jego samodzielna modyfikacja, może zostać wykonana do momentu, gdy obsługa Sentiell ustawi status zamówienia na „Realizowane” po tym czasie należy niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z obsługą hurtowni, aby ustalić indywidualne zmiany.
 • Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Sentiell ma podpisaną umowę współpracy. Rodzaj i charakter usługi należy wybrać z pośród podanych na stronie hurtowni.
 • Darmowa wysyłka oferowana jest tylko po przekroczeniu minimalnej wartości towarów w zamówieniu, która wynosi 500,00 zł netto i obejmuje tylko teren RP.
 • Produkty, które mają być oferowane przez naszych Partnerów biznesowych w portalach aukcyjnych, powinny zostać uprzednio zakupione, ze względu na zmianę stanów magazynowych. Sentiell nie rezerwuje stanów magazynowych na rzecz prowadzonych aukcji Partnerów biznesowych.
 • § 3. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ ROZLICZANIA FAKTUR

 • Płatność za zamówiony towar należy dokonać przed jego wysyłką, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na stronie hurtowni. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążonymi daną płatność, pokrywa kupujący. O ewentualnych dodatkowych kosztach Partner Biznesowy zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 • Płatność przy odbiorze może zostać wykonana tylko gdy adres wysyłki towaru będzie wskazywał na adres Partnera biznesowego. Płatność za pobraniem jest wykluczona z usługi dropshipping dla klienta końcowego.
 • Każdorazowo do sprzedanego produktu wystawiamy dla naszego Partnera fakturę VAT. Fakturę i inne wystawione dokumenty do zamówień Partner biznesowy jest zobowiązany pobrać z panelu hurtowni, wybierając bieżące zamówienie. Faktura jest dostępna do pobrania w momencie zatwierdzenia wysyłki zamówienia przez obsługę Sentiell. Obsługa hurtowni nie ma obowiązku wysyłania faktur zbiorczych, nie ma możliwości wystawienia jednej faktury za cały bieżący miesiąc handlowy.
 • Partner biznesowy zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, faktura VAT) bezpośrednio do konsumenta, we własnym zakresie.
 • Sentiell nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia dowodu zakupu przez Partnera biznesowego.
 • § 4. UPOWAŻNIENIE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT BEZ PODPISU

 • Każdy Partner biznesowy zarejestrowany w hurtowni internetowej Sentiell.pl akceptując regulamin oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Dlatego też, Sentiell wystawia faktury VAT bez konieczności opatrzenia ich podpisem Odbiorcy.
 • § 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe konsumentów przekazywane przez Partnerów biznesowych do systemu Sentiell, gromadzone są w postaci adresów dostawy miejsca docelowego i nie są wykorzystywane do celów marketingowo-promocyjnych marki Sentiell.
 • Odbiorcami danych przekazywanych przez Partnerów biznesowych są firmy pośredniczące w wysyłce towarów oraz pracownicy hurtowni Sentiell.
 • Baza klientów firmy F.H.U. Eko Łukasz Rzepka została wprowadzona do rejestru baz danych osobowych Generalnego Inspektoratu Danych Osobowych i spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • Partner biznesowy zobowiązany jest do umieszczenia we własnym regulaminie sklepu informacje o gromadzeniu danych osobowych przez F.H.U EKO Łukasz Rzepka zgodnie z wymogami GIODO.
 • § 6. ZWROTY I REKLAMACJE

  • Sentiell dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości przebiegał poprawnie, a produkty z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
  • Towary nabywane przez naszych Partnerów biznesowych objęte są 12mc gwarancją o ile zostały zamówione oraz wysłane do konsumenta w opakowaniu jubilerskim (1 towar = 1 opakowanie jubilerskie). Termin Gwarancyjny liczony jest od dnia otrzymania produktu.
  • Towary wysyłane w usłudze dropshipping zostaną przyjmowane do reklamacji, a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych lub uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku złego transportu lub użytku.
  • Jeżeli klient ostateczny zażyczy sobie niezwłoczną wymianę produktu na inny, to Partner biznesowy ma możliwość złożenia i opłacenia nowego zamówienia dla klienta, a po rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji rozliczana kwota zostanie przekazana na saldo Partnera Biznesowego.
 • Odstąpienie od umowy konsumenta na rzecz Partnera Biznesowego.
 • Partner Biznesowy ma możliwość udzielenia klientowi zwrotu produktów do Sentiell w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrot towarów możliwy jest jedynie poprzez wcześniejsze zgłoszenie zwrotu przez Partnera Biznesowego wygenerowanego w module Zwrotów, dostępnego po zalogowaniu się na konto w panelu hurtowni Sentiell.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Sentiell zwraca Partnerowi Biznesowemu kwotę za zwrócony towar w raz opakowaniem jubilerskim na saldo do ponownego wykorzystania. Kwota za opakowanie jubilerskie zostanie zwrócona tylko, jeżeli opakowanie nadaje się do dalszej odsprzedaży.
 • Zwrot towarów obciążony jest dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 5,00 zł brutto, która zostanie zaewidencjonowana na dokumencie korygującym zamówienie.
 • Obowiązek rozliczenia się z klientem ostatecznym jest obowiązkiem naszych Partnerów biznesowych.
 • W przypadku gdy klient ostateczny odsyła zwrot do Partnera biznesowego ten może rozparzyć zwrot samodzielnie, a zwracany produkt odsprzedać, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, w tym wypadku operacja zwrotu nie dotyczy Sentiell. Lub zastosować się do pkt. 1.
 • Skorzystanie z odstąpienia od umowy, rozpatrywanego przez Sentiell możliwe jest tylko w przypadku produktów nowych, nieuszkodzonych. Brak metki przytwierdzonej do odesłanego produktu to znak, że produkt był noszony i możliwa jest jedynie jego reklamacja, która rozpatrywana jest pozytywnie tylko w przypadku wystąpienia wady ukrytej produktu.
 • Nieodebrane przez konsumentów przesyłki zostaną obciążone kwotą zwrotu równej kwocie wcześniej opłaconej wysyłki.

 • Reklamacja
 • Do zgłaszania reklamacji przez Partnerów Biznesowych służy dział RMA dostępny po zalogowaniu się w panelu hurtowni.
 • Jeżeli Sentiell uzna wadę produktu i zatwierdzi proces reklamacji, wówczas kwota równa wartości uszkodzonego towaru wraz z kosztami dostawy wynikającymi z zamówienia, zostanie przekazana na saldo Partnera biznesowego. W przypadku, w którym w ramach reklamacji zwracana jest części zamówienia, kwota zwracana jest tylko za wadliwy produkt. Po otrzymaniu rekompensaty na saldo Partner Biznesowy może rozliczyć zamówienie z konsumentem finansowo, lub ponownie zamówić produkt, o ile stan magazynowy reklamowanego modelu produktu wskazuje na taką możliwość.
 • Uznana reklamacja jednej z kilku części kompletu biżuterii nie jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy oraz wnoszenia roszczeń do zwrotu równowartości całego zamówienia.
 • Omyłkowe wysłanie niewłaściwego produktu z zamówienia zostanie skorygowane i wysłane ponownie na koszt Sentiell z chwilą otrzymania przesyłki zwrotnej niewłaściwego produktu.
 • W przypadku nieuznania reklamacji, towar zostaje zwrócony konsumentowi, a kosztami wysyłki zostanie obciążony Partner biznesowy.
 • Warunki przyjmowania produktów w procesie reklamacji:
  • Towar nie powinien nosić oznak zniekształcenia lub pęknięcia jakiejkolwiek części biżuterii, która mogła powstać tylko na skutek użycia siły zewnętrznej.
  • Aby można było przeprowadzić proces naprawy biżuterii powinna ona być kompletna zawierać wszystkie niezbędne do tego elementy np.: kamienie jubilerskie.
  • Towar nie powinien nosić oznak kontaktu z środkami chemicznymi, alkoholami, kwasami oraz perfumami. W niektórych przypadkach gdzie użyto kleju do łączenia elementów biżuterii, kontakt z wodą jest również niedopuszczalny.
  • Biżuteria złocona oraz anodowana cechuje się właściwościami ścieralnymi powierzchni barwionej, jej ścieralność wynika z naturalnego procesu użytkowania biżuterii i nie podlega reklamacji.
  • Gwarancji nie podlega także utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.
  • Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością Sentiell.
  pixel